Blind Camels

Blind Camels

Det var en gång...


...ett litet rockband med fjuniga tonåringar som hette Badrock. På grund av vissa omständigheter fick de inte fortsätta att heta så och bytte därför till Bad Boogie Band. Efter ett tag när det namnet visat sig totalt omöjligt att ha, ändrade de till


BLIND CAMELS


Den här sidan handlar om det bandet.

Vårt sista ackord har klingat ut men minnet lever kvar. Rock on!


Copyright  © All Rights Reserved